• TECHNOLOGY IN URBAN COLLECTION

  • TECHNOLOGY IN URBAN COLLECTION

DULE system

DULE system és un sistema per la recollida selectiva de residus, format per un equip robotitzat monooperador bilateral totalment automàtic, capaç de recollir contenidors de superfície i soterrats.

El sistema es completa amb els equips de recol·lecció i rentat.

DULE system permet efectuar un servei de recollida tecnològic, modern, eficaç i rendible. Totalment adaptable a qualsevol context urbà.

LA NOSTRA VISIÓ

Pensar en sistemes d’alta tecnologia per un millor recollida de residus.

LA NOSTRA ACCIÓ

Dissenyar i oferir equips innovadors, automàtics i de la màxima qualitat per realitzar un servei més eficient, intel·ligent i rendible.

LA NOSTRA MISSIÓ

Cuidar el medi ambient i servir al ciutadà.