Qualitat

DULE system

 

Seguint amb el nostre objectiu de donar un servei integral de qualitat, PALVI i, per extensió DULE system, ha obtingut el certificat ISO 9001 en disseny, fabricació i venda de maquinària per al tractament de residus.

En estructura i contingut, la ISO 9001 està basada en els requisits d’un Sistema de Gestió de Qualitat, tal i com s’estableix en la norma ISO 9001:2008.