RECOL·LECTOR CFS-DS

El recol·lector de càrrega superior CFS-DS DS va muntat fixe damunt del camió per realitzar una major compactació de residus procedents dels contenidors de la recollida selectiva municipal.

És robust i potent per executar un treball eficient, rendibilitzant les màximes exigències: força i rapidesa.

Totalment integrat tècnicament amb els elements del sistema, es garanteix la coordinació i funcionalitat entre ells.

Descripció

 

El recol·lector està format per cinc parts clares i diferenciades:

  • Tolva de recepció, on de forma automàtica ALPA 12 ubica superiorment el contenidor seleccionat i descarrega el residu verticalment. El seu disseny està concebut per a tal operativa.
  • Cambra de compactació, on cauen els residus i mitjançant una placa prensora progressiva s’introdueixen a l’interior de la caixa d’emmagatzematge, efectuant en aquest moment el procés de compactació. Aquesta part de l’equip està totalment estructurada per suportar tots els esforços i pressions que es produeixen. Els materials emprats són especials i de la màxima qualitat.
  • Caixa d’emmagatzematge, en el seu interior es va introduint el residu i emmagatzemant-se progressivament. El seu disseny de línies ens permet una idònia personalització i ens presenta una estètica neta i moderna. Amb les seves cantonades corbades es garanteix la millor descàrrega del residu.
  • Porta de descàrrega, gràcies al seu perfeccionat disseny corbat es pot garantir l’ompliment màxim de la caixa d’emmagatzematge. La seva funcionalitat automàtica asseguren un tancament fiable, pràctic i de màxima seguretat.
  • Kit de carrossat, es munta quedant fixe al propi camió i essent buidat per basculació inferior.

Tots els processos i mecanismes del recol·lector es controlen des de la cabina per l’operari.

Opcionalment, es podria incorporar un elevador de contenidors al lateral i així incloure varietats o particularitats al servei o recollida a realitzar. Dotant al recol·lector d’aquest elevador, es permet el buidatge dels contenidors estandarditzats habituals de 120, 240 i 360 litres (de dues rodes) i 800, 1.000 i 1.100 litres (de tapa recta).