RECOL·LECTOR CMS-DS

El recol·lector de càrrega superior CMS-DS està pensat i fabricat per efectuar la compactació de residus procedents dels contenidors de la recollida selectiva municipal.

Aquest fiable i potent equip disposa de la combinació tècnica perfecta per dur a terme un treball eficient, rendibilitzant les màximes exigències: força i rapidesa.

Totalment integrat tècnicament amb la resta d’elements del sistema, es garanteix la coordinació i funcionalitat entre ells.

Descripció

 

El recol·lector està format per quatre parts clares i diferenciades:

  • Tolva de recepció, on, de forma automàtica, ALPA 12 ubica superiorment el contenidor seleccionat i descarrega el residu verticalment. El seu disseny ha estat concebut per aquesta operativa.
  • Cambra de compactació, on cauen els residus i, mitjançant una placa prensora progressiva, s’introdueixen en l’interior de la caixa d’emmagatzematge, efectuant en aquest moment el procés de compactació. Aquesta part de l’equip està totalment estructurada per suportar tots els esforços i pressions que es produeixen. Els materials emprats són especials i de la màxima qualitat.
  • Caixa d’emmagatzematge, en el seu interior s’hi va introduint el residu i emmagatzemant-se progressivament. El seu disseny de línies ens permet una idònia personalització i ens presenta una estètica neta i moderna. Amb els costats corbats, es garanteix la millor descàrrega del residu.
  • Porta de descàrrega, gràcies al seu perfeccionat disseny corbat es pot garantir l’ompliment màxim de la caixa d’emmagatzematge. La seva funcionalitat automàtica asseguren un tancament fiable, pràctic i de màxima seguretat.

Tots els processos i mecanismes del recol·lector són controlats per l’operari des de la cabina. La seva estructura està preparada per a treballar mitjançant equip de ganxo, essent intercanviable i oferint al sistema la seva màxima versatilitat i polivalència.

Tots els processos i mecanismes del recol·lector són controlats per l’operari des de la cabina. La seva estructura està preparada per a treballar mitjançant equip de ganxo, essent intercanviable i oferint al sistema la seva màxima versatilitat i polivalència.