Smart

Descripció

 

Smart DULE system és la solució integral per la recollida intel·ligent dels residus urbans.

Permet realitzar un control més precís de la seva activitat, dotant als Ajuntaments i empreses dels mecanismes necessaris per a tal.

El sistema dóna una informació clara dels serveis realitzats i millora la qualitat dels mateixos. Proporciona una gestió òptima i eficient dels recursos i ajuda a reduir els costos del servei.

SERVEIS SMART DULE system
  • GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ.
  • LOCALITZACIÓ I POSICIONAMENT.
  • SISTEMES D’OMPLERT.
  • IDENTIFICACIÓ.
  • VISUALITZACIÓ.
  • PESATGE.
  • AUTOMATITZACIÓ DE PROCESSOS.
  • INTEGRACIÓ DE SISTEMES.
  • CONTROL D'ACCÉS.