EQUIP DE GANXO OPTIMA

L’equip de ganxo OPTIMA està dissenyat i construït sota les més estrictes normes de qualitat i avalat pel segell de garantia de la companyia.

El OPTIMA és un equip totalment robust, equilibrat i funcional pels moviments a dur a terme.

Amb aquest equip podem treballar amb tots els elements que integren el sistema: recol·lectors, caixes i rentacontenidors. Combinat tècnicament amb aquests elements, es garanteix l’eficàcia entre ells.

Descripció

 

El OPTIMA ofereix un sistema intercanviable d’equips que ens permet seleccionar en tot moment l’opció que volem incorporar al sistema global i, d’aquesta manera, efectuar la recollida selectiva de residus desitjada en cada ocasió. El mecanisme de funcionament està situat a la cabina per una segura y còmoda posició de l’operari.

Si es descarta aquest sistema intercanviable d’equips, existeix la possibilitat de substituir l’equip de ganxo i incorporar el kit complet de carrossat per basculació inferior, deixant així un sistema fix al camió.