CONTENIDORS DULE

Els contenidors DULE estan ideats pel seu ús domèstic. Les seves línies han estat estudiades per minimitzar l’impacte ambiental i oferir a l’usuari un accés fàcil i segur.

El seu disseny permet formar les illes ecològiques desitjades, ubicar-les en qualsevol context o entorn urbà i facilitar, gràcies als seus colors diferenciats i específics, una idea clara i precisa al ciutadà millorant la recollida selectiva municipal.

El seu aspecte ha estat pensat per satisfer tots els paràmetres d’una població urbana: formes compactes, ubicació lineal, reducció de l’espai ocupat, hegemonia i encaix en l’entorn, minimització de l’impacte visual, accessibilitat i utilitat...

Descripció

 

La seva fabricació s’ha efectuat sota els més estrictes controls de qualitat i donant compliment a la normativa vigent. Treballant amb materials concrets i seleccionats, s’ha obtingut el contenidor sòlid i compacte desitjat.

Els seus acabats ens garanteixen visibilitat i seguretat.

Es disposa de diferents volumetries de contenidors, adaptades tècnicament a cada tipologia de residu amb obertures específiques per a cada element a ser introduït, podent-se incorporar accessoris de funcionalitat (pedals, manilles, etc.).

Les seves línies verticals ens permeten la retolació indicant a cada contenidor el tipus de residu que s’hi ha d’introduir.

Els contenidors DULE s’integren al conjunt global del sistema automatitzat, així es garanteix la connexió i eficiència, degudament sincronitzada.

Gràcies a la seva incorporació al sistema s’aconsegueix la rendibilitat, productivitat, funcionalitat, operativitat, practicitat i seguretat. Aportant la més alta qualitat al servei.