RENTACONTENIDORS ARCALIS

El rentacontenidors ARCALIS DS-LCI és un sistema pel rentat continuat intern i extern de contenidors amb sistema de càrrega bilateral automàtic.

És fiable i pràctic per realitzar un treball funcional, eficient i net.

Descripció

 

El rentacontenidors està format pels següents elements:

  • Estructura integrada independent, formada per una base on es troba la cambra de rentat, la cisterna per emmagatzemar l’aigua (neta i bruta) i la coberta posterior on s’ho troben els elements funcionals. Aquesta estructura, una vegada carregada, es fixa amb sistemes hidràulics de bloqueig que garanteixen el seu acoblament al xassís segons les normes de circulació.
  • Dipòsit, està dotat de dipòsits laterals, comunicants, per l’aigua neta i un dipòsit central per l’aigua bruta provinent de la cel·la de rentat. Està construït en acer INOX.
  • Cambra de rentat, es troba a la part frontal. Està formada per una estructura monobloc d’acer INOX. Està preparada per albergar els contenidors de superfície i soterrats.
  • Sistemes de rentat, quan el contenidor ha assolit la seva posició a l’interior de la cambra s’inicia automàticament el cicle de rentat intern, seguit automàticament, del de rentat extern. Ambdós cicles de rentat estan totalment coordinats.

Opcionalment, es podria muntar directament damunt del camió quedant fixe.