Alpa12

ALPA 12 ens ofereix treballar amb contenidors de superfície i soterrats, adaptats i concrets per al sistema. Aquest equip robotitzat està dissenyat mitjançant els sistemes més innovadors i desenvolupat amb la més avançada tecnologia.

Aquesta màxima tecnologia ens aportarà:
  •  Possibilitat d’ubicar els contenidors en qualsevol lloc.
  •  Rapidesa en la recollida de residus.
  •  Reducció del cost del servei.
  •  Seguritat per l'operari.
  •  Disminuir el manteniment dels contenidors.
  •  Augmentar l'eficiència del procés.

Opcionalment, l’equip es pot completar amb Smart DULE System.

Descripció

 

ALPA 12 és un equip robotitzat bilateral per a contenidors de residus, monooperador i totalment automàtic.

Amb aquest sistema innovador monooperador es necessita un únic operari a la cabina del camió per realitzar tot el procés. L’equip està dotat de tots els elements necessaris per recollir el contenidor, elevar-lo, ubicar-lo a sobre de la tolva del recol·lector, buidar-lo i tornar-lo a deixar a la posició exacta d’on l’ha recollit.

La total automatització del procés ens aporta l’eficiència de l’equip. Tècnicament integrat al conjunt global i amb la resta d’elements del sistema, es garanteix la perfecta operativitat entre ells. Els cicles de treball són continuats, garantint la rapidesa.

Gràcies als dispositius de funcionament i pantalla a la cabina, obtenim control i seguretat en tot moment. Aquesta recollida bilateral ens permet situar els contenidors urbans tant al costat dret com a l’esquerra, facilitant la seva col·locació a l’entorn urbà.